Биография

Д-р Торсунов е известен като писател, психолог, философ, специалист по Аюрведа и ведическа култура, човек, който е помогнал на хиляди хора да постигнат щастие и хармония. Делото на неговия живот е да открива пред хората знанието, разкриващо вечните закони на битието.

Д-р Олег Торсунов е кандидат на медицинските науки, старши преподавател в Катедра „Теории и методи за здравни техники и физическа култура на Изтока“ на Уралският Държавен Университет по Физическа Култура (Русия), специалист по обществено здраве, известен в целия свят писател и лектор. Дипломиран от Самарския медицински институт, специалност „Кожни и венерически болести“ и от Московския Университет „Дружба на Народите“, специалност „Корпорална иглорефлексотерапия“. Второто си образование по Класическа индийска медицина – Аюрведа, д-р Торсунов придобива в Индия, където няколко години изучава наследството на Ведите. Понастоящем е директор на руския филиал на Аюрведичното отделение на „Бхактиведанта Институт“ (Мумбай, Индия) и генерален директор на проекта на руския филиал на Мумбайската болница „Бхактиведанта“. В сътрудничество с Московската Медицинска Академия „Иван Сеченов“, катедра „Обществено здраве и здравеопазване“, той провежда научни изследвания насочени към подобряване качеството на живота (здравословен начин на живот).

Олег Торсунов е специалист в областта на Аюрведа, дерматовенерология, иглотерапия, акупунктура, акупресура, фитотерапия, рефлексотерапия, литотерапия и народна медицина. Той владее уникални методи за лечение с помощта на мудрите (специфични комбинации на пръстите на ръцете) и янтрите (определени графични символи), които му позволяват да оказва медицинска помощ в екстрени ситуации. В резултат на дългогодишната си лекарска практика Олег Торсунов е разработил авторски методи за диагностика на заболяванията, които имат висока ефективност и са преминали успешно изпитания в системата на Министерството на здравеопазването на Русия.

Неговият авторски метод литорефлексотерапия (лечение с помощта на полускъпоценни камъни и минерали) е ефективен при лечение на всички хронични заболявания и няма аналози в света. Друг негов метод „Позитивни мотивации на висшите хуманни ценности“ е признат за високоефективен при формиране на здравословен начин на живот и за отказване от вредни навици. В процеса на своята дългогодишна лечебна практика в различни направления на медицината, д-р Торсунов разработва авторски методи за диагностика и лечение на заболявания в областта на рефлексотерапията с минерали и растения. Способността му да поставя диагнози по гласа и по снимка, му позволява да оказва помощ и да провежда консултации без непосредствен контакт с болния. Благодарение на тази уникална методика Олег Торсунов помага на пациенти по целия свят.

Години наред с група свои студенти, той изучава литературното наследство на древната цивилизация на „Ведите“ – тяхната култура, медицина и наука. Днес Олег Торсунов с единомишленици търси начини за практическо приложение на ведическото знание в нашето ежедневие, а също изследва и съвремените достижения на психологията и медицината за подобряване качеството на живот. Информацията, получена в резултат на изследователските работи в Индия, открива път към знание и навици, които д-р Торсунов използва в своя живот и след това предлага на своите слушатели и читатели.

Вече две десетилетия д-р Олег Торсунов провежда многократно своите научно-популярни лекции и семинари в стотици градове на Русия, както и в Украйна, Казахстан, Беларус, Латвия, Литва, Естония, Унгария, Германия, Белгия, Израел, САЩ и други държави. Неговите книги от серията „Законите на щастливия живот“ и научните статии „Добрите съвети на доктор Торсунов“ са известни не само в държавите на ОНД, но и в целия свят.