Видео

Интервю с Олег Генадиевич Торсунов

Какво представлява стресът? Начини за преодоляване на стреса

Хармонично развитие на личността

Развитие на добрите качества на характера

Силата на харектера – Вашия успех

Послание на Олег Генадиевич Торсунов

Видео връзки с Олег Торсунов:
С каква цел ни се дават близките хора?

С какво да се занимавам в живота си? Как да определим?
Какво е семейството?