Лекции

В своите лекции той пропагандира здравословния начин на живот. В частност отделя голямо внимание на значението на режима на деня и на правилното хранене (за правилен подбор, съвместимост и приготвяне на продуктите в храната).

Беседите му излизат извън рамките на чисто медицинската тематика и в тях детайлно се разглеждат въпросите за взаимоотношенията между хората и тяхното влияние върху здравето им, психологията на семейните отношения, правилното възпитание на децата, ведическата култура и медицина, астрологията и влиянието на планетите върху характера и здравето на хората, строежа на финото тяло на човека, разглеждат се също и въпроси като карма и реинкарнация.

След всяка лекция д-р Торсунов отговаря на множеството въпроси.

Лекциите му се предават от ръка на ръка с благодарност и уважение. Те са характерни със строгост и чистота, с необичайна ярка образност и яснота. Винаги представляват интересно потапяне във вътрешния личен свят, в изучаване на своята истинска природа – природата на душата на човека и поглед на ситуацията през призмата на духовността. На семинарите си той съчетава много успешно мирогледа на съвременната медицина и психология с философията на ведическата култура и с древните знания на ведите.